Światowe Dni Młodzieży

Spotkania Młodych » Światowe Dni Młodzieży

Od stycznia 2010 r. w Niepokalanowie Lasku działa Maryjne Centrum Światowych Dni Młodzieży. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu i organizacji wyjazdu grup na XXVI ŚDM oraz utworzenie grupy animującej katechezy podczas ŚDM w Madrycie.

Podczas Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, 31 stycznia 2010 r. MC ŚDM otrzymało certyfikat i błogosławieństwo od bp. Henryka Tomasika na prowadzenie działalności.

Niepokalanów Lasek
ul. Teresińska 32, 96-515 Teresin
tel. kom.: 608 508 147
e-mail: sdm@rycerstwo.net